page-header

Behandling af persondata

Information om behandling af dine personoplysninger

Nærværende information beskriver, hvordan vi hos Fleasing A/S benytter dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har.

Fleasing A/S tilbyder leasingløsninger til egne kunder og til en række samarbejdspartneres kunder, vores ”leverandører” eller ”forhandlere”. Fleasing A/S er finansieringspartner for disse leverandører og forhandlere. Fleasing A/S er Dataansvarlig for de personoplysninger, som du giver til din forhandler eller leverandør.

For at levere vores kerneydelse, som er leasing, indhenter Fleasing A/S personoplysninger fra dig eller vores samarbejdspartnere.

Hvornår og hvorfor har Fleasing A/S brug for dine personoplysninger?

Fleasing A/S bruger og gemmer dine personoplysninger, hvis du har indgået eller overvejer at indgå en leasingaftale med Fleasing A/S eller en af vores samarbejdspartnere. Du vil enten blive bedt om at fremsende personoplysninger direkte til Fleasing A/S eller til den leverandør eller forhandler, som du handler ved. Hvis du fremsender dine personoplysninger til en af vores samarbejdspartnere, vil vores samarbejdspartner fungere som Databehandler og videresende dine personoplysninger til os, hvorefter vi som Dataansvarlig foretager en kreditvurdering af dig.

Dine persondata er nødvendige for, at vi kan foretage en kreditvurdering af dig. Som selvfinansierende leasingselskab er det afgørende for os, at vi har relevante og korrekte personoplysninger og derved kan foretage en fyldestgørende kreditvurdering af dig, inden vi indgår et kundeforhold eller i forbindelse med, at en leasingkontrakt forlænges.

Vi indhenter dine personoplysninger for at følge Fleasing A/S´ legitime interesser jf. Persondataforordningens art. 6.1(f). Vores interesse er at forhindre misbrug eller tab og styrke vores betalingssikkerhed. Det er herved vurderet, at vores interesser vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine oplysninger. Det er ikke muligt for os at indgå en leasingaftale med dig, uden dine personoplysninger, dette er et ufravigeligt krav jf. Hvidvaskloven og Kreditaftaleloven.

Fleasing A/S anvender desuden personoplysninger til statistiske formål i anonymiseret form.

Hvilke personoplysninger bruger og gemmer Fleasing A/S?

Fleasing A/S indhenter og gemmer forskellige typer af personoplysninger i forbindelse med, at vi vurderer et potentielt aftaleforhold, derudover bruger vi personoplysninger løbende for at opfylde vores aftaler, herunder:

 • Dit navn, dine kontaktoplysninger og dit CPR.-nr.
 • Dine økonomiske oplysninger, herunder din indkomst og evt. gæld
 • Oplysninger fra din årsopgørelse og SKAT for indeværende år via delt adgang på SKAT.dk. Vi bemærker her, at din årsopgørelse indeholder dine personoplysninger, men også din ægtefælles. Vi behandler alene personoplysninger fra din ægtefælle eller partner i det omfang denne skal indgå i leasingforholdet
 • Oplysninger om dit erhverv og/eller arbejde samt familiemæssige forhold
 • Kopi af dine personlige ID-dokumenter, fx. kørekort, pas og sundhedskort
 • Bankoplysninger

Ovenstående personoplysninger gør det bl.a. muligt for Fleasing A/S at foretage en kreditvurdering af dig og sammensætte vores produkt bedst muligt til dig. Dine personoplysninger gør det desuden muligt for os at inddrive evt. gæld fra dig.

Hvor længe gemmer Fleasing A/S dine personoplysninger?

Fleasing A/S gemmer som minimum dine personoplysninger så længe det er nødvendigt for os ift. det formål, som dine oplysninger blev registreret til. I praksis betyder det, at så længe aftaleforholdet er uafsluttet og ikke endeligt afregnet, forbeholder vi os retten til at beholde dine personoplysninger. Når vores aftaleforhold ophører, arkiverer vi dine personoplysninger og bruger dem ikke længere. Dine personoplysninger slettes herefter efter 5 år.

Hvornår deler Fleasing A/S dine personoplysninger med tredjemand?

For at opfylde vores forpligtelser overfor dig kan vi dele dine personoplysninger med følgende parter:

 • SKAT
 • Lund Elmer Sandager Advokater
 • TopDanmark Forsikring
 • EADK ApS
 • TrackMe, Autolog Systems ApS, Ecofleet ApS & Uniqtracking A/S
 • Nykredit Bank
 • Monthio kreditvurderingspartner
 • Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 • Med din forhandler/leverandør, hvis du fx har bedt om information vedrørende vores kontraktforhold, såsom oplysning om din restgæld

Du kan til enhver tid kontakte os på info@fleasing.dk og få oplyst hvilke parter, vi har delt dine personoplysninger med. Mærk din henvendelse ”Persondata”

Dine rettigheder

Du har mulighed for at få information om, hvilke personoplysninger vi bruger og har gemt, hvordan vi har indhentet dem, samt hvad vi bruger dem til, hvor længe vi vil bruge dem og hvor længe vi vil gemme dem. Du kan desuden gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, se nedenfor under ”Kontaktoplysninger og klageadgang”.

Hvis du ønsker at blive slettet eller at dine personoplysninger rettes

Du er berettiget til at få dine personoplysninger rettet eller slettet, hvis vores data er ufuldstændige, forkerte eller irrelevante. Dette kaldes også ”retten til at blive glemt”
Hvis du ønsker at ”blive glemt” skal du kontakte os på info@fleasing.dk. Mærk din henvendelse ”Persondata”. Vi skal gøre opmærksom på, at du kan ”blive glemt” når vores kundeforhold er ophørt og er endeligt afregnet.

Kontaktoplsyninger og klageadgang

Som dataansvarlig er det Fleasing A/S’ opgave at sikre dine personoplysninger. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores brug af dine personoplysninger, hvis du ønsker at ”blive glemt” eller andet.
Du kan kontakte os på info@fleasing.dk hvor du skal mærke din henvendelse ”GDPR”.
Du kan desuden indgive en klage via Datatilsynet til følgende adresse: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K eller via email: dt@datatilsynet.dk