page-header

Kreditvurdering

Kreditværdighedsvurdering – et nyt begreb for leasingbranchen pr. 15. oktober 2021

I forbindelse med, at regeringen i foråret 2021 indfører de såkaldte vanvidsbilismeregler, vedtages også en ny bestemmelse i Kreditaftaleloven hvorefter leasingbranchen bliver pålagt at gennemføre en kreditværdighedsvurdering af alle  leasingansøgere. Leasingbranchen bliver omfattet af kreditaftaleloven bl.a. for at sikre, at du alene får adgang til at lease en bil, der stemmer overens med din betalingsevne. Leasingbranchen var i forvejen underlagt en pligt til at undersøge og verificere dit indtægtsgrundlag. Det der nu er ændret er, at vi udover dine indtægter, også er forpligtet til at inkludere dine udgifter i vores kreditvurdering. Baseret på både indtægter og udgifter, skal vi sammen udarbejde dit budget, præcis som du er vandt til ved fx optagelse af gæld i din bank.

Dit budget danner grundlag for vores kreditværdighedsvurdering. Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden har sammen udarbejdet en vejledning til branchen. Det er denne vejledning, der danner grundlag for vores vurdering af din betalingsevne og det budget der opstilles.

Fleasing ønsker, at du som kunde skal have en god oplevelse, når vi gennemfører vores kreditværdighedsvurdering. Vi sikrer et nemt flow for dig og et højt niveau af compliance, ved at have indgået et samarbejde med virksomheden Monthio. Monthio udbyder en software-løsning, der understøtter det system, myndighederne har stillet til rådighed til leasingbranchen til brug for verificering af dine indtægter. Systemet er udviklet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og hedder eSkatData. Foruden verifikation af dine indtægter via eSkatData, verificerer vi dine udgifter ved hjælp af data trukket direkte fra din bank. Denne data trækkes ligeledes ved hjælp af Monthio og sammen med dataen fra eSkatData opstilles dit budget automatisk.

I praksis foregår det ved, at du via dit e-ID giver adgang til, at Fleasing via Monthio trækker data til brug for vores kreditvurdering af dig. Den data vi anvender, inkluderer data fra din seneste årsopgørelse samt data fra din bank. Derudover baserer vi vores vurdering på en række informationer indhentet direkte fra dig.

Vi bemærker, at vi ikke får adgang til de enkelte posteringer når vi trækker data fra din bank. Vi modtager alene dit budget, som er baseret på dine oplysninger fra din bank og fra SKAT, vi kan således alene se pre-definerede kategoriseringer af dine udgifter, fx abonnementer, renteomkostninger, løn og børnebidrag.

Vi bemærker desuden, at din leasingrådgiver ikke har adgang til data vedrørende dit budget og dine økonomiske forhold i øvrigt. Hvis din kreditansøgning afvises og du ønsker en begrundelse for afvisningen, skal du oplyse dette til din leasingrådgiver. Du vil herefter blive kontaktet af en medarbejder fra vores kreditafdeling. Din leasingrådgiver vil således alene kunne oplyse dig om udfaldet af din kreditvurdering. Hvis din ansøgning afvises grundet din registrering i et register, fx RKI eller debitorregistret, vil vi dog straks oplyse dig om, at afvisningen skyldes den pågældende registrering.

Opbevaring af din data

Hvis du er kunde hos os, er vi som finansieringsvirksomhed forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år efter dit kundeforhold er ophørt. Vi opbevarer dine data i overensstemmelse med loven, og vi har et automatiseret system der sikrer, at dit data slettes rettidigt. Du kan læse mere om behandling af persondata hos Fleasing her.