page-header

Splitleasing

Er splitleasing attraktivt for dig?

<br>
Hvad er splitleasing? Hvad er fordelene ved ordningen? Hvornår kan det svare sig for mig at køre splitleasing?

Disse spørgsmål møder vi dagligt blandt nysgerrige kunder. Splitleasing er en leasingform, hvor udgifterne til den leasede bil deles mellem en privatperson og en virksomhed. Det er en fleksibel leasingordning, hvor fordelene tilfalder begge leasingtagere. Privatpersonen bliver ikke beskattet af fri bil, eftersom der afholdes kørselsregnskab, der sikrer at begge leasingtagere betaler for hver deres andel af bilen. Det betyder samtidigt for virksomheden, at denne ikke står med 100% af udgifterne til bilen.

Splitleasing er typisk fordelagtigt, hvis du har en høj andel af erhvervsmæssig kørsel. Derudover er splitleasing en gunstig løsning på det dyrere segment af biler, der ofte har en høj beskatningsværdi samt høje driftsudgifter.

Guide til din kørebog

Via computer

Via app

<br>
Kørebogen udgør en vigtig rolle i splitleasing. Al kørsel dokumenteres via en tracker, der monteres i bilen ved opstart. Trackeren logger automatisk din kørselsdata, som du efterfølgende skal registrere mellem privat og erhverv via web eller app. 

I videoerne assisterer vi dig i kørebogens interface og de funktioner, som er nødvendige for at registrere din kørsel korrekt. Du lærer hvordan man registrerer ture mellem privat og erhverv, samt hvordan du downloader en kørselsrapport. 

Kørebogen kan du nemt og hurtigt opdatere på farten via app’en. Nedenfor finder du instrukser til download:
https://trackme.dk/web-app-site/

Sådan beregnes den løbende regulering

<br>

<br>

<br>

Den løbende regulering sker månedligt, og regulerer de opkrævede ydelser på baggrund af kørselsfordelingen mellem privat og erhverv jf. kørebogen. Reguleringen sikrer, at begge leasingtagere betaler for præcis den kørsel, der finder sted i leasingperioden.

I videoen gennemgår vi et eksempel på den løbende reguleringen, som indgår i den månedlige faktura. Den løbende regulering er én af de retningslinjer, der gør splitleasing til en realitet.

Splitleasing

Del udgifterne op

Ved splitleasing bliver udgifterne delt op mellem privat og erhverv, så det fortsat er nemt for dig at holde overblik over din kørsel og dine udgifter.

Bilens udgifter deles op efter den kørsel, der bliver registreret i trackeren. De udgifter, der typisk deles op mellem virksomheden og privatpersonen, er: Udbetalingen, vægtafgiften, den månedlige ydelse, forsikring, bilens brændstof, reparationer.

Ifølge lovgivningen skal udgifterne registreres hver eneste måned.

Eksempel:

Hvis bilen kører 80 % erhverv og 20 % privat, laves en tilsvarende splitleasing.
Det betyder, at virksomheden betaler 80 %, og privatpersonen betaler 20 % af alle udgifterne.

 • Hvordan beregnes fordelingen?

  Vi har gjort det nemt for vores kunder at holde styr på deres udgifter i en ny og moderne form for kørebog.

  Når der bliver indgået en splitleasingaftale, bliver der i bilen installeret en GPS. Hver eneste måned sørger den for at holde styr på din kørsel. Det er den, der sikrer, at udgifterne kan blive delt rigtigt op.

  Du kan enten vælge at registrere din kørsel, mens du allerede sidder i bilen, men du kan også vælge at gøre det, når du er derhjemme og måske har mere ro og overskud til det.

 • Hvorfor vælge splitleasing?

  Splitleasing er den rette leasingform, hvis du er en af dem, der kører meget erhvervskørsel, men som også gerne vil bruge bilen til privat brug. Ved splitleasing betaler du ikke fuld afgift på bilen med det samme. Du skal i stedet betale afgiften i månedlige rater.

  Hos Fleasing er vi specialister i splitleasing, hvorfor vi også selv håndterer alle vores splitaftaler. Ønsker du en splitleasingaftale, står vi klar til at hjælpe dig.

Leasingeksempel

Du kan herunder se et eksempel på en splitleasingaftale.

BMW X5 xDrive45e M-Sport – Årgang: 2020

bmw s l1600

Erhverv

 • Ydelse pr. måned kr. /ex. moms*
 • Udbetaling kr. /ex. moms

* pris er inkl. gebyr

Privat

 • Ydelse pr. måned kr. /inkl. moms*
 • Udbetaling kr. /inkl. moms

* pris er inkl. gebyr

Undgå at blive beskattet af fri bil

Der er flere fordele, hvis du vælger at gøre brug af splitleasing på din næste bil. Hvis bilen vel og mærke skal bruges til erhverv størstedelen af tiden. En af de mange fordele er, at du ikke bliver beskattet af fri bil, fordi du i stedet betaler for, hvor meget du bruger bilen til privat brug.

Vi vil med glæde i samarbejde med dig udregne, om splitleasing er den rette løsning for dig. Hvis du på forhånd gerne vil vide, om splitleasing kan betale sig for dig, skal du regne på, om du kører mere end 70% erhverv. Hvis du gør det, er splitleasing en fordelagtig løsning for dig, da privatudgifter på 30%, eller mindre end det, ofte vil være langt lavere, end hvis du blev beskattet af fri bil. Såfremt du kører mindre erhvervskørsel, er det fordelagtigt at kigge på vores privatleasing eller flexleasing.

FAQ – Splitleasing

12 “Frequently-Asked Questions”

 • Hvorfor foretages der en månedlig regulering?

  Reguleringen sikrer, at begge parter i kontrakten (hhv. privatpersonen og virksomheden) betaler for præcist den anvendelse af bilen der finder sted og dermed afholder samme udgift pr. kørte kilometer hver især. Dette er et ufravigeligt krav hvis man skal undgå beskatning af fri bil. Retspraksis på området har slået fast, at Skattestyrelsen accepterer at den løbende regulering sker på månedsbasis.

  Du kan læse mere om reguleringen, samt se et eksempel vedr. udregning af denne på vores hjemmeside: https://fleasing.dk/splitleasing/

 • Hvordan reguleres de opkrævede ydelser månedligt ud fra kørslen?

  Når du indgår din splitleasingkontrakt, aftales en forventet fordeling som betalingerne opdeles ud fra. Denne forventede fordeling er dog ikke udgangspunktet for reguleringen. Det gældende udgangspunkt for reguleringen er den løbende regulering, der finder sted hver måned. Det betyder, at de opkrævede ydelser i din kontrakt løbende afstemmes med den faktiske kørsel der har fundet sted, og det er således denne løbende kørselsfordeling der danner grundlag for reguleringen.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har afholdt et udlæg?

  Som hovedregel skal Fleasing håndtere alle udgifter. Det gør vi bl.a. ved at udstede et brændstofkort til dig som bruger, som du skal benytte ved tankning, vask af bil, sprinklervæske og lign. Ved værkstedsbesøg, service, hjulskift og lign., skal du bede det pågældende værksted om at udstede faktura til os.

  Er ovenstående ikke muligt, skal du sende dit udlæg til os med det samme, sammen med et reg.- og kontonummer til den leasingtager, der har afholdt udgiften. Du vil herefter få pengene retur for dit udlæg, og efterfølgende bliver du opkrævet jf. den aktuelle kørselsfordeling.

 • Jeg har modtaget opkrævning på grøn ejerafgift i E-boks, hvad gør jeg?

  Fleasing varetager alle udgifter til din splitleasingbil, og det gælder ligeledes den grønne ejerafgift. Når du modtager opkrævningen, bedes du videresende den til Fleasing, som sørger for at betale den og efterfølgende viderefaktuere opkrævning med afsæt i den faktiske kørsel.

 • Hvad er privatkørsel og hvad er erhvervskørsel?

  Det er kun kørsel ift. medarbejderens ansættelse hos den arbejdsgiver, der har indgået den erhvervsmæssige splitleasingaftale, som kan betragtes som en erhvervstur. Dette er eksempelvis en tur til en kunde. Hvis du driver flere virksomheder og anvender samme bil erhvervsmæssigt for dine øvrige virksomheder, da vil disse altså blive klassificeret som private ture, og disse skal derfor afregnes efter almindelig kørselsgodtgørelse.

  Privat kørsel indebærer private ærinder, herunder at køre dit barn til fodbold, skole, handle ind osv.
  Derudover regnes din daglige tur til og fra arbejdet også som en privat tur. Det samme er gældende, hvis du på vej hjem fra en kunde handler i et supermarked. Hér vil turen anses som privat.

 • Hvordan klassificeres en tur til en tankstation eller værksted?

  Det er Skattestyrelsens opfattelse, at kørsel til værksted, tankstationer og lign. må vurderes ift. den kørsel, den sker i tilknytning til. Hvis bilen f.eks. skal tankes på vej til arbejde, anses det for en privat tur. Hvis bilen tankes på vej hjem fra en kunde, anses det for en erhvervstur.

 • Hvordan sikrer jeg, at min kørebog overholdes korrekt?

  Kørebogen er én af SKATs retningslinjer for splitleasing, og spiller derfor en vigtig rolle. Kørebogen registrerer dine private- og erhversrelaterede ture, og fordelingen heraf har stor betydning for din faktura. For at føre en korrekt kørebog, skal du først og fremmest sikre at fordelingen mellem privat- og erhvervskørsel er korrekt. Dernæst skal der skrives et formål ved alle erhvervsture i kørebogen. Du skal huske at tilgå kørebogen og godkende turene, så både vi (Fleasing) og du som kunde sikrer, at kørslen er registreret korrekt, og der dermed bliver faktureret og reguleret ud fra den korrekte kørsel. Fjernbetjeningen der er tilknyttet kørebogen, gør det nemt og overskueligt at registrere dine ture. Derudover kan du via app’en ’FCPlus’ tilgå din kørebog på farten. Vi anbefaler, at du gennemgår kørebogen og dine ture løbende, f.eks. en gang om ugen.

 • Hvor længe har jeg til at godkende min kørebog?

  Du skal som regel godkende din kørebog, så snart din periode skifter. Du kører i månedsvise perioder som starter fra dagen, du får bilen. Du har eksempelvis modtaget bilen d. 10/2-2021, her vil den første måned lyde 10/2 – 9/3, osv. Du skal løbende tilgå kørebogen og godkende den foreliggende kørselsdata, så snart din månedlige periode skifter.

  Vi sender månedligt en reminder om godkendelse af din kørebog, for at hjælpe dig med at huske det.

 • Hvad gør jeg hvis jeg ikke når at godkende min kørebog i tide?

  Såfremt du ikke når at godkende din kørsel for den pågældende måned, bliver kørslen medregnet i den efterfølgende måned. I praksis betyder det, at din faktura uden kørselsdata vil blive faktureret ud fra den forventede fordeling i kontrakten, og så vil der i den efterfølgende måned medregnes kørselsdata og reguleres de seneste to måneder.

  Vi anbefaler dog altid at have kørebogen opdateret og godkendt.

 • Hvornår kan det betale sig for mig at køre split?

  Splitleasing er en gunstig løsning for dig, der kører en lav andel af privatkørsel. Splitleasing fungerer således, at du opkræves for den faktiske kørsel der finder sted. Dermed opkræves du ikke – modsat en standard firmabilsordning hvor du beskattes af fri bil – for et fast beløb uafhængigt af din kørsel. For virksomheden er splitleasing også en økonomisk fordelagtig løsning, da virksomheden alene betaler for den erhvervsmæssige anvendelse af bilen, og dermed ikke sidder med 100% af udgifterne til bilen. Splitleasing er særdeles attraktiv ved biler af det dyrere segment, som har en høj beskatningsværdi. Privatpersonen kan, gennem udførelse af kørebog med kilometerregnskab, komme udenom beskatning af fri bil.

 • Hvad er 60-dages reglen?

  60-dages reglen gør sig gældende i de første 60 arbejdsdage (weekender, feriedage, og sygedage ekskluderet), hvor en medarbejder kører mellem hjem og en arbejdsplads, hvorved turen betragtes som erhvervsmæssig kørsel. Det er kun kørsel hvor bopælen er i den ene ende af turen, der tæller med i de 60 dage – Hermed tæller en tur fra en arbejdsplads til en anden ikke med i de 60 dage, eftersom bopælen ”ikke er i den ene ende”. Dermed er det muligt at komme på samme arbejdsplads i mere end 60 dage, uden at arbejdspladsen bliver fast.

  Efter 60 arbejdsdage, hvor medarbejderen har kørt mellem hjem og arbejdsplads, vil turene fra arbejdsdag 61 betragtes som privat, da arbejdspladsen nu anses som fast.

  Arbejdspladsen kan blive ”midlertidig” igen, hvis medarbejderen udfører arbejde i mindst 60 arbejdsdage på andre arbejdspladser uden at indfinde sig på den første arbejdsplads.

 • Hvilke omkostninger skal indgå i splitleasingkontrakten?

  Nedenfor ses en liste over de udgifter, der kan indgå i splitleasingkontrakten. Færgebillet, parkeringsafgifter, fartbøder og lign., vejafgift på enkelt vej og broafgifter indgår ikke i splitleasingkontrakten.

  a. Brændstof: Ja
  b. Service: Ja
  c. Sprinklervæske: Ja
  d. Bilvask: Ja
  e. Selvrisiko på forsikring: Ja
  f. Grøn ejerafgift: Ja
  g. Forsikring: Ja
  h. Reparationer: Ja
  i. Bilpleje: Ja
  j. Færgebillet: Nej
  k. Parkeringsafgifter: Nej
  l. Fartbøder og lign.: Nej
  m. Vejafgift på enkelt vej: Nej
  n. Broafgifter: Nej

background

Bliv kontaktet af en rådgiver

Vi vil gerne hjælpe dig med at finde den rigtige løsning. Udfyld formularen, og du vil snarest muligt blive kontaktet af en af vores leasingrådgivere.

  mikkel hilt profil

  Mikkel Hilt

  Salgsansvarlig